Mazowieckie zamki

Mazowsze było dość długo regionem, który był samodzielnym księstwem, chociaż lennikiem Czech później Polski. Lennem Polski księstwo mazowieckie zostało pod koniec XIV wieku. Dopiero w XVI wieku. Za czasów Zygmunta Starego księstwo mazowieckie zostało wcielone do korony, z uwagi na to, że wymarły wszystkie linie książąt. Mazowsze było narażone na ataki Litwinów i Krzyżaków, dlatego musieli się bronić. Zamki obronne murowane budowano tam dość późno, bo dopiero pod koniec XIV wieku. W zasadzie budowę tych zamków ukończono już po bitwie pod Grunwaldem. Budowali głównie książęta mazowieccy, chociaż były również zamki rycerskie. Kilka zamków zbudowali biskupi płoccy, jak na przykład zamek w Pułtusku. Zamki książąt mazowieckich budowano z cegły, wzorem zamków krzyżackich, chociaż nie powielano kasztelowego układu budynków. W zamkach książęcych budowana był siedziba księcia lub burgrabiego i pod tym kątem organizowano wnętrza. Cegła była materiałem, który w tamtym rejonie powszechnie stosowano do budowy zamków, ponieważ nie było do dyspozycji tyle kamieni, jak zamki na Dolnym Śląsku, czy na szlaku Orlich Gniazd. Więcej o zamkach na Mazowszu –https://discover.pl/zamki-mazowieckie/

Zamek w Czersku, w Płocku, w Liwie, zamek królewski w Warszawie i zamek w Ciechanowie to najbardziej znane zamki książąt mazowieckich. Jednym z większych zamków był zamek w Ciechanowie (https://discover.pl/zamek-ksiazat-mazowieckich-w-ciechanowie/), zbudowany w latach 1399-1427. Zamek zbudowano nad rzeką, na podmokłym terenie, który należało umocnić. Zrobiono to poprzez zatopienie dębowych bali, żwiru i ceglanego gruzu, by utrzymać ciężar murów. Było to ryzykowne posuniecie, ale udało się, bo mury zamkowe nie pękały. Zamek zbudowano na planie zbliżonym do kwadratu budując mury obwodowe i dwie wie że o wysokości równej murom do obrony bramy wjazdowej. Z czasem mury podwyższono, a wieże wyniesiono do wysokości znanej dzisiaj. Na dziedzińcu zbudowano przyległy do murów Dom Duży, czyli pałac książęcy. Który w trakcie rozbudowy podwyższono o jedno piętro. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany, również bramę wjazdową przeniesiono na ścianę południową. Podnosząc dziedziniec o 1,5 metra trzeba było urządzić nową bramę wjazdową. Po podniesieniu murów, wzmocniono je wałami z gliny i drewna, a cały zamek otoczono fosą. Pewne prace budowlane wykonano na polecenie królowej Bony, zamek był jej oprawą wdowią. Zamek Ciechanowie został zdobyty dopiero w czasie potopu szwedzkiego w połowie XVI wieku. Szwedzi spali zamek i miasto. Od tego czasu zamek jest w ruinie. Po rozbiorach Polski Prusacy chcieli go zniszczyć do końca. Zamek dostał się w ręce Krasińskich którzy go uratowali i przeprowadzili niewielkie prace zabezpieczające.

Krasińscy mieszkali w pobliskiej Opinogórze, którą otrzymali w połowie XVII wieku z rąk króla. Z małą przerwą administrowali majątkiem do II wojny światowej. Na majątku Opinogórskim była utworzona ordynacja. W Opinogórze nie było zamku, natomiast był duży dwór położony w rozległym parku. Dopiero w XIX wieku w parku zbudowano niewielki neogotycki pałacyk dla poety Zygmunta Krasińskiego. Po ślubie Zygmunta pałac powiększono. W XX wieku rozebrano dwór, z zamiarem odbudowy wg nowego projektu. Nie udało się tego wykonać, a pałacyk został mocno zniszczony w czasie wojny. Dwór odbudowano dopiero po wojnie wg zachowanych planów, pałacyk odbudowano, a w Opinogórze powstało Muzeum Romantyzmu.